به عبارت دیگر: گفتگو با راجر کوپر Roger Cooper

راجر کوپر(Roger Cooper)، مهمان برنامه به عبارت دیگر، رابطه تلخ و شیرینی با ایران دارد. ۵۱ سال پیش وقتی برای اولین بار به ایران رفت، زبان مردمش را می دانست و خیلی طول نکشید که ایران وطن دومش بشود. ۳۰ سال بعد وقتی باز به ایران رفت رفتار میزبانان جدیدش طور دیگری بود: بازداشت، اعترافات تلویزیونی، محکومیت به مرگ، و بالاخره بیش از ۵ سال زندان. او که حالا اینجا در این شهر ساحلی زیبای بلانس در نزدیک بارسلن اسپانیا زندگی می کند نظرش راجع به ایران و ایرانی چیست؟ تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۹/۲۲