به عبارت دیگر: گفتگو با فوزیه کوفی

به عبارت دیگر: گفتگو با فوزیه کوفی

فوزیه کوفی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، یکی از فعال ترین زنان افغان در داخل و خارج از مجلس نمایندگان کشورش در عرصه های اجتماعی و حقوق زنان است. و به همین دلیل دوستان و دشمنان زیادی دارد. چند ماه قبل افراد مسلح تلاش کردند او را هنگام بازگشت از شهر جلال آباد به کابل بکشند. او شش سال است نماینده مجلس است و در حال حاضر نائب دوم رئیس آن. افغانستان، حتی در مقایسه با کشورهای پیشرفته غربی، سهم بسیار بالایی از نمایندگان زن در مجلس دارد. آیا صدای زنان افغان هم متناسب با این میزان حضور در مجلس شنیده می شود؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۷/۰۶