به عبارت دیگر: گفتگو با کرت ولکر Kurt Volker

ناتو ائتلاف نظامی دنیای غرب است که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، ائتلافی که در سیر تکاملش به یک دوراهی سرنوشت ساز رسیده است، یا تغییر می کند و یا از بین خواهد رفت. ۲۸ کشور عضو به دنبال بازتعریف استراتژی ناتو هستند، در جهانی پر از خطرات تازه و با اقتصادی شکننده و توازن قدرتی که به سود شرق در حال تغییر است. کرت ولکر (Kurt Volker) مهمان این هفته برنامه هاردتاک است که تا همین اواخر سفیر آمریکا در ناتو بود. آیا زمان آن نرسیده است که بپذیریم ناتو به پایان کار خود رسیده است؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۶/۲۹