به عبارت دیگر: گفتگو با عطامحمد نور

عطامحمد نور، مهمان برنامه به عبارت دیگر، از منتقدان سرسخت رئیس جمهوری افغانستان است، اما همزمان نماینده باصلاحیت او در ولایت بلخ است. او که سالها علیه حکومت دمکراتیک خلق افغانستان جهاد کرده است، حالا خود را از بانیان اصلی دمکراسی در کشورش می داند. اگر او منتقد دولت است پس چرا هنوز در دولت است؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۷/۱۳