پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"جریان انحرافی" کیستند؟ و مصاحبه با علی مزروعی

بازیگران اصلی جریانی که حالا رسما جریان انحرافی خوانده می شود کیستند؟ از چه مسیری منحرف شده اند و به کجا می روند؟ بررسی این موضوع، گفتگویی با علی مزروعی از چهره های شاخص اصلاح طلبان ایران و مرور رسانه های این هفته با مسعود بهنود در صفحه دو آخر هفته. تاریخ پخش: 2011/06/02