کلیک؛ از نویسندگی به شیوه ترارسانه تا هتل یخی

در برنامه این هفته به سراغ شیوه‌های تازه داستان‌نویسی با استفاده از فناوری‌های نو رفته‌ایم. به علاوه گزارشی از سوئد داریم از فناوری‌های پشت یک هتل تمام یخی.