گفتگو با معین ۱

در این مجموعه برنامه ها بهزاد بلور به دیدن شخصیت های معروف در دنیای موسیقی، مد، و سرگرمی می رود. با او در این دیدارها همراه می شویم تا جنبه های جالبی از زندگی و کار این هنرمندان را از نزدیک ببینیم.