پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ نمایشگاه روبات‌ها و آواتارها در لیورپول

در کلیک این هفته به شهر لیورپول می‌رویم تا به نمایشگاه روبات‌ها و آواتارها سر بزنیم. همینطور نگاهی می‌اندازیم به پدیده‌ای یه نام تله پرزنس، یا حضور مجازی؛ که اون رو هم از نظر فنی و هم در زمینه تاثیرگذاری‌اش بر هنر بررسی می‌کنیم.