پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران

خبر محکوم شدن محمود شکرایه به 25 ضربه شلاق برای کشیدن کاریکاتور یک نماینده مجلس ایران، آنقدر برای روزنامه نگاران ایرانی تکان دهنده بود که بیش از صد نفرشان با امضای بیانیه ای به این حکم اعتراض کردند و ده ها نفر دیگر با کشیدن کاریکاتور همان نماینده، با همکارشان اعلام همبستگی کردند. با این که احمد لطفی، نماینده اراک، از شکایت خود صرفنظر کرد و به این ترتیب اجرای حکم هم منتفی شد، اما پرسش های زیادی که این حکم مطرح کرد کماکان بی پاسخ مانده اند. این که آستانه تحمل سیاستمداران کجاست؟ مرزهای انتقاد قابل طرح در جامعه را چه کسی تعیین می کند؟ و نهایتا گیرم که جرمی هم واقع شده باشد، معیار تشخیص تناسب جرم و مجازات چه هست؟ این پرسش ها را بررسی خواهیم کرد با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2012/05/15