پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

علی مطهری نماینده کیست؟

علی مطهری، نماینده مجلس ایران، در آخرین نطق پیش از دستور خود در مجلس فعلی، هم به سیاست های دولت محمود احمدی نژاد در زمینه حجاب تاخت، هم سپاه پاسداران را متهم به دخالت در انتخابات کرد و هم گروه هایی از اصولگرایان را تفرقه افکن نامید و به این ترتیب توانست با یک سخنرانی در میان سه طیف قدرتمند جمهوری اسلامی برای خود دشمن تراشی کند. روزنامه دولت حرف های او را به تمسخر گرفت، سپاه پاسداران حق شکایت را برای خود محفوظ دانست و یک گروه اصولگرا تهدید کرد اگر او حرف هایش را پس نگیرد مسئله را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد. علی مطهری البته کماکان روی حرف خود ایستاده است و ظاهرا قصد عقب نشینی ندارد. در این برنامه به دیدگاه های علی مطهری و دلیل جنجال هایی که گاه و بیگاه به خاطر سخنانش ایجاد می شود خواهیم پرداخت، همراه با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2012/05/22