پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مذاکرات هسته‌ای در بغداد، فساد اجتماعی در ایران، افغان‌های یهودی در اسرائیل

بعد از گذراندن دو روز و چهار دور مذاکره ایران و شش قدرت بزرگ جهان بر سر برنامه هسته ای ایران همچنان اندر خم یک کوچه اند، شاید سه هفته دیگر در مسکو. مصرف مشروبات الکلی در حدی نگران کننده، کاهش سن تن فروشی به سیزده سال و فساد مالی در مقیاس هزاران میلیارد، چرا وعده رهبران ایران برای ساختن جامعه منزه اسلامی به اینجا ختم شده است؟ بررسی این دو موضوع و گزارشی درباره یهودیان افغان در اسرائیل در این برنامه صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2012/05/24