پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بشنوید: پاسخ اردشیر امیرارجمند به پرسش 'آیا موسوی و کروبی می توانند دوباره نامزد ریاست جمهوری شوند؟'

اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی می‌گوید موضوع دعوت از آقایان موسوی و کروبی برای نامزد شدن در انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری ایران، در ماههای گذشته و هم اکنون مطرح بوده است و برخی از فعالان و حرکت‌های سیاسی در مورد معرفی این دو به عنوان نامزد انتخاباتی تبادل نظر کرده‌اند اما به گفته او "در گام نخست تمایل خود آن‌ها برای چنین اقدامی مهم است و دیگر اینکه موضوع بحث حضور یک فرد نیست، بلکه موضوع اصلی شرایط فعلی کشور است."

"حکومتی که به آن‌ها اجازه تماس عادی با اعضای خانواده را نمی‌دهد و حاضر نمی‌شود که آن‌ها را در دادگاهی علنی و صالح محاکمه کند، قطعاً حاضر نخواهد شد که آقایان موسوی و کروبی دوباره کاندیدای ریاست جمهوری شوند."

به نظر آقای امیر ارجمند، برای اصلاح طلبان این روزها مهمتر از موضوع نامزد شدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی، موضوع چگونگی به وجود آوردن تغییر در "شرایط کشور" است.

"انتخابات باید دارای معنا و مفهوم باشد. هنگامی که ما می‌گوییم حرکت ما حرکتی دموکراتیک و مسالمت آمیز است، طبیعی است که هدفمان تغییر از طریق صندوق های رأی است اما این به هیچ وجه به آن معنی نیست که سیاست ورزی اصلاح طلبانه، صلح آمیز و به دور از خشونت تنها در زمان انتخابات و از طریق انتخابات صورت می گیرد. یک راه دیگر، روی کردن به جامعه، طرح مسائل با جامعه و طرح مطالبات و بسیج مردم بر سر مطالبات است."

به نظر این فعال سیاسی، انتخابات پیش رو برای ایجاد تحول در سطح جامعه ایران باید ابتدا به پرسش‌هایی از این دست پاسخ دهد: "آیا انتخابات آزاد می‌تواند صورت بگیرد بدون آنکه سپاه در امور مردم دخالت کند؟ آیا انتخابات آزاد معنا خواهد داشت اگر شورای نگهبان بخواهد به صورت خودسرانه اعمال صلاحیت کند؟ و آیا انتخابات آزاد بدون حضور احزاب سیاسی و روزنامه های آزاد که بیانگر نظرات و ایده های مختلف باشند، معنا می یابد؟”