پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چای، دمی تازه

فیلم مستندی درباره چای، که به زودی از تلویزیون فارسی بی بی سی پخش می شود. زمان پخش: سه شنبه نهم سپتامبر (۱۸ شهریور) ، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت گرینویچ

تکرار:

چهارشنبه دهم سپتامبر (۱۹ شهریور)، ۰۶:۳۰ گرینویچ

پنچ شنبه ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور)، ۱۹:۳۰ گرینویچ

شنبه ۱۳ سپتامبر (۲۲ شهریور)، ۱۱:۳۰ گرینویچ