بریتانیا: بمباران داعش در سوریه، شاید وقتی دیگر

دولت بریتانیا فردا طرح شرکت در عملیات هوایی علیه داعش را به پارلمان خواهد برد، اما بنا بر این طرح، مداخله بریتانیا به عراق محدود خواهد شد.

اد میلیبند، رهبر حزب کارگر که حزب مخالف است، داعش را یک "گروه آدمکش و تهدیدی برای بریتانیا" خوانده است، اما مداخله در سوریه را فاقد مشروعیت می داند.

نیکلاس نیک‌سادات نگاهی کرده است به گزینه‌های پیش روی بریتانیا و بحث مشروعیت اقدام در سوریه.

این گزارش روز پنجشنبه ۳ مهر برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴ در برنامه چشم انداز بامدادی رادیوی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو مراجعه کنید.