پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پارسی خوانان هندوستان

سلسله تیموریان یا گورکانیان طی ۵۰۰ سال بر بخشی عظیم از آسیا، از جمله شبه قاره هند سیطره داشتند. یکی از اثرات حکومت این سلسله در هندوستان، نفوذ زبان پارسی بود. پارسی، زبان مادری گورکانیان و زبان دربار آنها بود. با سرنگونی پادشاهی آنها جایگاه زبان پارسی در شبه قاره هند محدودتر شد، اما به‌کلی از میان نرفت. به‌ویژه در موسیقی هندی.

داریوش رجبیان، در برنامه چشم انداز بامدادی بی‌بی‌سی، نگاهی انداخته به موسیقی این پارسی زبانان.

برای شنیدن سایر گزارش های رادیو، به صفحه رادیوی فارسی بی‌بی‌سی مراجعه کنید.