"ریتم آزادی"؛ مهرداد آسمانی برای غنچه قوامی می خواند

حالا یک فصل از دستگیری غنچه قوامی، شهروند جوان ایرانی بریتانیایی در ایران می گذرد. او را اول گرفتند که چرا به دم در استادیوم آمده ای تا والیبال ببینی و بعد آزادش کردند و دوباره گرفتند و گفتند قصد تشویش اذهان عمومی داشته و بر هم زدن نظم عمومی. قرار است دادگاه او، هفته آینده در ایران برگزار شود.

سر و صدا و اعتراض های داخلی و بین المللی به پا شد. از جمله مقامات دو کشور ایران و بریتانیا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره پرونده او مذاکره کردند.

اخیرا مهرداد آسمانی، هنرمند ایرانی مقیم آمریکا هم برای غنچه قوامی از یک طرف و ورود زنان به استادیوم های ورزشی از طرف دیگر، ترانه با نام ریتم آزادی خوانده...

بهزاد بلور با او درباره این ترانه، در برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی گفتگویی کرده است.

رای شنیدن گزارش‌های بیشتر به صفحه رادیو مراجعه کنید.