پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

این گفتگو بنا بر درخواست مصاحبه‌شونده حذف شده است.

این گفتگو بنا بر درخواست مصاحبه‌شونده حذف شده است.

لطفا برای تماس با چمدان به نشانی bamdadi@bbc.co.uk یا persian@bbc.co.uk ایمیل بفرستید.

برای پیدا کردن اطلاعات بیشتر درباره نام‌ها و موسیقی چمدان این هفته بر روی کلمات برجسته شده در متن کلیک کنید و برای یافتن قسمت‌های قبلی برنامه چمدان اینجا کلیک کنید.