آرشیو برنامه‌های پرگار

آرشیو پرگار به شکل موضوعی دسته بندی شده است. بعضی از برنامه‌ها در بیش از یک حوزه فکری قرارمی گیرند. مثلا برنامه‌هایی که در بخش فلسفه می بینید ممکن است به سیاست هم مربوط باشند. با این حال دسته بندی موضوعی را بهتر از دسته بندی بر اساس زمان پخش برنامه‌ها تشخیص دادیم.

ضمنا این برنامه‌ها را در آرشیو پادکست یعنی نسخه شنیداری هم می توانید بر اساس زمان پخش بیابید. آدرس نسخه شنیداری برنامه‌ها: http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/pargar

برای دیدن برنامه مورد نظرتان روی آن کلیک کنید.

فلسفه

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

فلسفه و دین

.

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

دین

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

تاریخ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

اجتماع

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

اجتماع و سیاست

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

سیاست

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

فرهنگ و هنر

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

زبان

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

اقتصاد

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

علم

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

روانشناسی

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

آدرس ایمیل پرگار: pargar@bbc.co.uk

آدرس فیس بوک پرگار: https://www.facebook.com/bbcpargar