باراک اوباما و نمایندگان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اوباما: از کشورهای عرب حمایت می‌کنیم، ولی ایران را به حاشیه نمی‌رانیم

نشست دوروزۀ آمریکا با کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس عصر دیروز در کمپ دیوید با صدور یک بیانیه به پایان رسید.

در بیانیه به کشورهای عضو وعده داده شده که در صورت حمله به خاک‌شان، آمریکا از آنها حمایت می‌کند.

باراک اوباما رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین گفته است که قصد از همکاری با کشورهای عرب منطقه، به حاشیه راندن ایران نیست.

در برنامه چشم‌انداز بامدادی جمعه ۲۵ اردی‌بهشت ۱۳۹۴ بعد از پخش جزئیات موضوع در گزارش سام فرزانه، داریوش رجبیان گرداننده برنامه با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در دانشگاه ای‌سی‌یوی آمریکا گفتگو کرده است.

برای دریافت سایر برنامه‌های رادیویی می‌توانید به صفحه رادیو مراجعه کنید.