عکس‌های نوروزی شما

این عکس‌ها را مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی از سفرهای نوروزی خود به مناطق مختلف ایران ارسال کرده‌اند. شما هم می‌توانید تصاویرتان را به پیامگیر تلگرام ما @bbcshoma بفرستید.

حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC