درگیری نیروهای ضد شورش با هجوم مردم در مرز مهران

به گفته مخاطبی که این ویدئو را فرستاده علت درگیری‌ این است که زائرین ویزا نداشته‌اند.

وزیر اطلاعات ایران همچنین گفته که بیش از ۲ میلیون نفر از ۳ گذرگاه مرزی به عراق رفته‌اند.

مراسم اربعین که چهلمین روز کشته شدن امام سوم شیعیان است، پنج‌شنبه هفته جاری است.