سومین روز تجمع کارگران هفت تپه

سومین روز تجمع کارگران هفت تپه

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه چند ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند و در روزهای اخیر در اعتراض به این وضعیت دست به تجمع صنفی زده و خواستار رسیدگی مسئولان شدند.