#شما؛ نظرات شما درباره افزایش عوارض خروج از کشور

#شما؛ نظرات شما درباره افزایش عوارض خروج از کشور

از شما خواسته بودیم درباره افزایش عوارض خروج از کشور نظر خود را برای ما بفرستید. در این ویدیو بخشی از نظرات رسیده را بشنوید