"نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور" در لندن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور" در لندن

همزمان با نمایشگاه بین‌اللملی کتاب در تهران، دومین "نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور" در لندن برپاست. شانزده ناشر خارج ایران این فرصت را برای نویسندگان ایجاد کرده‌اند تا کتابهایشان را بدون سانسور منتشر کنند. آناهیتا شمس گزارشی از این نمایشگاه تهیه کرده. این نمایشگاه در کتابخانه مطالعات ایرانی لندن برپاست.