زندگی شیمون پرز، رئیس‌جمهوری سابق اسرائیل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زندگی شیمون پرز، رئیس‌جمهوری سابق اسرائیل

شیمون پرز، رئیس‌جمهوری سابق اسرائیل در سن ۹۳ سالگی درگذشت. آقای پرز که دو دوره نخست‌ وزیر و یک دوره رئیس‌جمهوری اسرائیل بود، یکی از معدود سیاست‌مداران در قید حیات بود که شخصا ناظر بر شکل‌گیری کشور اسرائیل بود.او در سال 1994 و به دنبال امضای قرارداد صلح میان اسرائیل و فلسطین همراه با اسحاق رابین و یاسر عرفات جایزه صلح نوبل را گرفت. گزارش سعیده هاشمی در مورد زندگی شیمون پرز را ببینید.