هواپیمای مالزیایی با موشک شلیک شده از منطقه جدایی‌طلبان اوکراین سقوط کرد

دادستانهای بین المللی در هلند امروز اعلام کردند که نتایج تحقیقات آنها نشان میدهد سقوط دو سال پیش یک هوایپمای مالزیایی بر اثر شلیک یک موشک به این هواپیما در منطقه تحت کنترل جدایی طلبان اوکراین بوده است. حدود سیصد نفردر این حادثه کشته شدند. سیاوش اردلان گزارش میدهد.