سیک‌های آمریکا در نیویورک: عمامه و ریش نماد تروریسم نیست

جامعه سیک های هندو در آمریکا با برگزاری یک نمایشگاه عکس در نیویورک سعی کرده اند در برابر تبعیضی که این افراد به خاطر عمامه و ریششان تجربه میکنند مقاومت کنند و به آمریکایی ها نشان دهند که عمامه و ریش نماد تروریسم نیست. گزارش تام بروک را ببینید