حق شکایت قربانیان ١١ سپتامبر از عربستان و نگرانی دولت آمریکا

در آمریکاراه قانونی برای شکایت خانوادههای قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر از دولت عربستان در دادگاه های امریکا باز شد. کنگره دیروز با رای قریب به اتفاق نمایندگان و بی اثر کردن وتوی باراک اوباما این امکان را فراهم کرد. کاخ سفید نگران عواقب این تصمیم بر روابط آمریکا و عربستان، متحد استراتژیکش در خاورمیانه است.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.