بلغارستان پوشیدن نقاب و برقع را ممنوع اعلام کرد

پوشیدن نقاب و برقع پیش از این درمکان های عمومی در کشورهای فرانسه و بلژیک ممنوع اعلام شد

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

پوشیدن نقاب و برقع پیش از این درمکان های عمومی در کشورهای فرانسه و بلژیک ممنوع اعلام شده بود

پارلمان بلغارستان حجابهای اسلامی که صورت زنان رادر مکان های عمومی می پوشاند، در این کشورممنوع اعلام کرد.

پیش نویس این قانون از سوی حزب راستگرای جبهه میهنی در ژوئن سال جاری ارائه شد.

این قانون شامل پوشیدن صورت با نقاب و برقع می شود.

چنین پوششی برای مسلمانان بلغارستان که نزدیک به ده درصد از جمعیت هفت میلیونی این کشور را شامل می شود، پوششی سنتی محسوب نمی شود.

پیش از این پوشیدن صورت در کشورهای فرانسه و بلژیک ممنوع اعلام شده بود.