روسیه آمریکا را به حمایت از گروه‌های شورشی در سوریه متهم کرد

روسیه آمریکا را به حمایت از گروه‌های شورشی در سوریه متهم کرد

در یک سالگی دخالت نظامی روسیه در جنگ سوریه، وزیر خارجه روسیه به بی بی سی گفته آمریکا ممکن است در حال حمایت از گروههای شورشی مرتبط با القاعده باشد. همزمان بحران انسانی در حلب ادامه دارد. سازمان ملل هشدار داده که در شرق حلب یک فاجعه انسانی بی سابقه در جریان است و شکست مذاکرات صلح آمریکا و روسیه وضع را وخیم تر می کند.

آمریکا دیروز هشدار داده بود که اگر روسیه به بمباران حلب ادامه بدهد گفتگو با روسیه برای اجرای آتش بس را متوقف خواهد کرد. مجید خیام دار گزارش می دهد. با این توضیح که ممکن برخی تصاویر این گزارش برای بینندگان آزاردهنده باشد.