کالیفرنیا با تعریف جدید تجاوز، مجازات آن را افزایش داد

جری براون

منبع تصویر، AP

توضیح تصویر،

جری براون، فرماندار کالیفرنیا

جری براون، فرماندار کالیفرنیا قوانین جدیدی را که تعریف جدیدی از تجاوز ارائه کرده و مجازات این کار را به طرز قابل توجهی افزایش می‌دهد، تائید کرده است.

این اقدام فرماندار کالیفرنیا به دنبال صدور شش ماه حبس برای مردی است که در ژوئن امسال زنی را که ناهوشیار بود، در یک مهمانی مورد تعرض جنسی قرار داد.

این فرد پس از سه ماه، به دلیل آنچه خوشرفتاری در زندان خوانده شد، آزاد شد که این امر اعتراض های فراوانی به دنبال داشت.

قاضی به این دلیل حکم سبکی برای این مرد صادر کرد چون در حال حاضر، تعرض جنسی به افراد ناهوشیاردر ایالت کالیفرنیا، تجاوز محسوب نمی‌شود. اما این قوانین هم اکنون تغییر کرده است.

این در حالی است که دادستان خواهان شش سال زندان برای او شده بود.

قوانین تازه از سال آینده میلادی نزدیک به سه ماه دیگر اجرایی خواهند شد.