گفته های جنجال برانگیز رئیس جمهوری جدید فیلیپین

گفته های جنجال برانگیز رئیس جمهوری جدید فیلیپین

گفته های جنجال برانگیز رئیس جمهوری جدید فیلیپین امروز واکنش هایی جهانی به دنبال داشت. رودریوگو درتوته خود را با آدولف هیتلر مقایسه کرده و گفته از شیوه های هیتلر برای مبارزه با مواد مخدر در کشورش استفاده خواهد کرد. سیاوش اردلان گزارش می دهد