امضا کنندگان پیمان صلح کلمبیا، بخت اول جایزه نوبل صلح

امضا کنندگان پیمان صلح کلمبیا، بخت اول جایزه نوبل صلح

این جمعه برنده جایزه نوبل صلح امسال معرفی خواهد شد. فهرست کسانی که برای دریافت این جایزه نامزد شده اند امسال طولانی است. در سال های اخیر نامزدها و برندگان این جایزه بدون حاشبه نبوده اند. امسال هم نگاه های بسیاری به کمیته پنج نفره ای است که برنده را اعلام خواهد کرد. فرداد فرحزاد گزارش می دهد: