معمای ناپدید شدگان لبنانی؛ مادرانی که هنوز چشمشان به در است

معمای ناپدید شدگان لبنانی؛ مادرانی که هنوز چشمشان به در است

هزاران نفر در طول جنگ پانزده ساله داخلى لبنان ناپديد شده اند و تلاش خانواده ها براى يافتن سرنخى از آنها بى نتيجه مانده. اين شرايط نه تنها بر نسل دوران جنگ كه بر زندگى نسل جديد لبنان هم به نوعى سايه انداخته. حالا صليب سرخ لبنان كمپينى را آغاز كرده تا شايد با جلب توجه به وضعيت اين خانواده ها پرونده اى را دوباره باز کند، پرونده ای كه بسيارى از سياستمداران آن را مختومه مي دانند. نفيسه كوهنورد به ديدار بعضى از اين خانواده ها رفته و نگاهى كرده به مشكلات پيش روى اين پرونده.