همه پرسی مجارستان برای بستن یا باز گذاشتن درها به روی مهاجران

همه پرسی مجارستان برای بستن یا باز گذاشتن درها به روی مهاجران

از ساعاتی پیش در مجارستان رای گیری برای یک همه پرسی شروع شده که تصمیم اتحادیه اروپا برای سهمیه بندی مهاجران و پناهجویان بین کشورهای عضو را به چالش می‌کشد. سوال همه‌پرسی این است که آیا با تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر اسکان اجباری مردم غیرمجار در مجارستان حتی بدون موافقت پارلمان مجارستان موافقید یا نه. منتقدان میگویند این همه‌پرسی، خارجی ستیز و حتی سوالش جهت‌دار است.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد.