صدها روستایی در مکزیک از بیم آتش‌فشان به جای امن منتقل شدند

سربازان و نیروهای داوطلب به اهالی اطراف آتش‌فشان کمک کردند به جای امن بروند.

منبع تصویر، AFP

توضیح تصویر،

سربازان و نیروهای داوطلب به اهالی اطراف آتش‌فشان کمک کردند به جای امن بروند.

با فعال‌شدن آتش‌فشان کولیما در مکزیک، صدها روستایی اطراف این کوه ناچار شدند خانه‌های خود را ترک کنند.

از این کوه آتش‌فشان که در حدود ۷۰۰ کیلومتری غرب پایتخت مکزیک است، خاکستر و دود غلیظ سیاه‌رنگی بلند شده است و گذاره‌های آتش‌فشان روی دامنه‌های این کوه روان شده‌اند.

مسئولان امور اضطراری در مکزیک می‌گویند بیش از ۳۵۰ روستانشین ساکن دامنه این آتش‌فشان به جای امن برده شده‌اند.

در برخی مناطق و شهرهای اطراف هم برای احتیاط، اهالی به جای دورتری برده شده‌اند.

آتش‌فشان کولیما در مکزیک به "کوه آتش" هم معروف است.

این آتش‌فشان پیش‌تر هم در سال جاری فوران کرده بود و آن‌زمان وزیر کشور گفته بود این نخستین فوران عمده کولیما در حدود یک قرن اخیر است.

منبع تصویر، AFP

توضیح تصویر،

سربازان و نیروهای داوطلب به اهالی اطراف آتش‌فشان کمک کردند به جای امن بروند.