Timelapse of Mexico volcano erupting
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویر دور تند از فوران آتش‌فشان کولیما در غرب مکزیک

تصویر دور تند از فوران آتش‌فشان کولیما در غرب مکزیک