مردم مجارستان در همه‌پرسی درباره سهمیه اجباری پذیرش پناهجویان شرکت کرده‌اند

همه‌پرسی مجارستان درباره سهمیه اجباری اتحادیه اروپا برای پذیرش پناهجویان

منبع تصویر، AP

مردم مجارستان امروز و برای شرکت در یک همه‌پرسی به پای صندوقهای رای رفته‌اند.

این همه‌پرسی درخصوص سهمیه اجباری اتحادیه اروپا درباره پذیرش پناهجویان است.

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، از مردم این کشور خواسته است تا با این سهمیه اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا مخالفت کنند.

به گفته او این اقدام تهدیدی برای امنیت اروپا و روش زندگی مردم این قاره است.

احزاب مخالف می‌گویند که این همه‌پرسی انگیزه خارجی‌هراسی دارد.

این رفراندوم یک سال پس از آن صورت گرفته است که مجارستان در مرزهای جنوبی خود اقدام به احداث سیمهای خاردار کرد.

مقامات مجارستان پس از آنکه حدود ۴۰۰ هزار نفر پناهجو از مرزهای این کشور و برای رسیدن به دیگر کشورهای اروپایی وارد خاک این کشور شدند، اقدام به کشیدین سیمهای خاردار در مرزهای خود کرد.

احتمالی می‌رود که آقای اوربان در این رای‌گیری اکثرت را بدست آورد؛ اما بر اساس قوانین مجارستان برای قانونی شدن این همه‌پرسی میزان شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی باید ۵۰ درصد باشد.