ترزا می: روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا ۶ ماه دیگر رسما آغاز می‌شود

Theresa May

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا امروز گفت که روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا را تا شش ماه دیگر رسما آغاز خواهد کرد.

خانم می به بی‌بی‌سی گفت که ماده ۵۰ معاهده لیسبون را تا پایان ماه مارچ سال میلادی آینده به اجرا خواهد گذاشت.

بر اساس ماده ۵۰ پیمان لیسبون، هر کشوری که قصد خروج از این اتحادیه را دارد، باید این قصد را رسما به شورای اروپا اعلام کند و پس از آن مذاکره در مورد شرایط خروج و روابط آینده آن کشور با اتحادیه اروپا حد اکثر تا دو سال ادامه خواهد داشت. پس از دو سال، حتی اگر مذاکرات به نتیجه نرسیده باشد، آن کشور از اتحادیه خارج می شود، مگر اینکه مقامات اتحادیه اروپا و آن کشور در مورد تمدید مدت مذاکرات توافق کرده باشند.

خانم می همچنین گفت که ملکه بریتانیا قانون جوامع اروپایی را در سخنرانی بعدی خود لغو خواهد کرد.

بر اساس این قانون که در سال ۱۹۷۲ در مجلس بریتانیا تصویب شد، بریتانیا تابع قوانین اتحادیه اروپا شد و قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین داخلی بریتانیا اولویت پیدا کرد. دادگاه عدالت اروپا هم در واقع نقش دیوان عالی بریتانیا را ایفا می‌کند.

با لغو قانون جوامع اروپایی ۱۹۷۲، قوانین بریتانیا بار دیگر مرجع اصلی قانونی در این کشور خواهند شد، بریتانیا روند بررسی تطبیق قوانین اتحادیه اروپا با قوانین بریتانیا را آغاز خواهد کرد و بیش از ۸۰ هزار صفحه از قراردادهای اتحادیه اروپا که در پنج دهه گذشته تصویب شده‌اند بررسی خواهند شد تا تصمیم گرفته شود کدام یکی از آنها باقی بمانند و کدام تغییر کنند.

خانم می به روزنامه ساندی تایمز گفت این تغییر، قدرت و اختیار را به نهادهای قانونی منتخب مردم بریتانیا باز خواهد گرداند و تسلط قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین بریتانیا به پایان خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: