حمایت یک روحانی مسلمان از نامزدی دونالد ترامپ. موضوع چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمایت یک روحانی مسلمان از نامزدی دونالد ترامپ. موضوع چیست؟

اگر اخبار انتخابات امریکا را دنبال کرده باشید حتما شنیده اید که دونالد ترامپ گفته که ورود مسلمان ها را به آمریکا ممنوع می کند. مسئله ای که خشم جامعه مسلمان آمریکا را به دنبال داشته. اما به تازگی حمایت یک مسلمان روحانی از آقای ترامپ و شرکتش در همایشهای او با عبا و عمامه خبرساز شده. بهمن کلباسی این روحانی را در آمریکا پیدا کرده تا ببیند چه چیزی باعث شده پشت دونالد ترامپ بایستد.