بهومیبول آدولیادی پادشاه تایلند درگذشت

پادشاه تایلند
توضیح تصویر،

بهومیبول آدولیادی پس از هفتاد سال سلطنت در پی یک دوره طولانی بیماری در بیمارستان درگذشت

دربار تایلند اعلام کرده که بهومیبول آدولیادی، پادشاه تایلند، روز پنجشنبه درگذشته است. او هنگام مرگ ۸۸ سال سن داشت.

پادشاه تایلند در سال ۱۹۴۶ به سلطنت رسید و هنگام مرگ، بیشترین طول سلطنت را در میان پادشاهان کنونی جهان داشت.

دربار تایلند در مورد نوع بیماری و علت مرگ پادشاه جزئیاتی نداده و تنها گفته است که "اعلیحضرت در آرامش کامل، در بیمارستان درگذشت."

ماها واجیرالونگکورن، ولیعهد تایلند به جای پدر به مقام سلطنت می‌رسد.

توضیح تصویر،

بهومیبول، ملکه و ولیعهد تایلند (نفر وسط) که جانشین پدر می‌شود

پادشاه تایلند از چند سال پیش بیمار بود و از اوایل هفته، منابع دربار از وخامت شرایط جسمی و انتقال او به بیمارستان خبر داده بودند.

پادشاه تایلند از موقعیت و محبوبیت ویژه‌ای در میان اکثر مردم آن کشور برخوردار بود و طی روزهای اخیر، جمعیت بزرگی در برابر بیمارستان تجمع کرده و برای سلامت او دعا می‌کردند.

در مناطق دیگر تایلند هم مراسم دعا برای پادشاه برگزار شده بود.

در گذشت پادشاه تایلند درحالی گزارش می‌شود که دو سال پیش، ارتش این کشور با برکنار کردن دولت غیرنظامی، قدرت را در دست گرفته است.

اگرچه نقش پادشاه تایلند در این تحول مشخص نیست، اما نظامیان با شعار حمایت از منافع ملی و عزت و اعتبار پادشاه اقدام خود را توجیه کرده بودند.

موضعگیری جانشین بهومیبول آدولیادی و به ویژه، موقعیت او در میان مردم قطعا بر روندهای سیاسی این کشور تاثیر خواهد داشت.

توضیح تصویر،

واکنش جمعیت حاضر در برابر بیمارستان