هزینه ها و فایده های تصرف موصل

پیشروی نیروهای عراقی به طرف شهر موصل کند اما در جریان است. ساعاتی پیش وزارت دفاع آمریکا گفت شکی نیست که نیروهای گروه موسوم به دولت اسلامی، از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند. نشانه ای از اینکه دومین شهر بزرگ عراق، احتمالا آبستن فاجعه ای انسانی است. پس گرفتن موصل چه هزینه هایی خواهد داشت ؟ آیا از دست دادن شهری که بسیاری آن را قلب داعش می خوانند ضربه ای مرگبار به این گروه است یا زخمی موقت؟ طرف های درگیر در این جنگ چه می خواهند و ایران به دنبال چه چیزی در این نبرد است؟ گزارش کسری ناجی را دراینباره ببینید.