نیروهای ویژه ارتش عراق، به دروازه‌ شرقی موصل رسیدند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیروهای ویژه ارتش عراق، به دروازه‌ شرقی موصل رسیدند

یک سخنگوی ارتش عراق به خبرگزاری رویترز گفته، نیروهای ویژه ارتش، وارد منطقه «کرامه» - از مناطق ورودی شهر موصل در شرق این شهر- شده اند؛ هرچند گزارش شده داعش، با حملات انتحاری این پیشرویها را با مشکلاتی روبرو کرده. موصل - با حدود یک و نیم میلیون نفر جمعیت - شاهد سنگین ترین عملیات نظامی، از زمان تهاجم 13 سال پیش ِ آمریکا به عراق است. آنطور که مهرزاد کهن روز در گزارشش می گوید؛ شمار زیادی از خانواده ها و افراد غیر نظامی در موصل و نواحی اطراف، پا به فرار گذاشته اند.