سفر ترزا می به هند برای هموار کردن راه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

سفر ترزا می به هند برای هموار کردن راه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

ترزا می به هند سفر کرده تا راه را برای اولین پیمان تجاری دوجانبه برای روزی که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج می شود باز کند. ولی هند می گوید اگر درهای بریتانیا به روی متخصصان و دانشجویان هندی بسته باشد، پنجره تجارت آزاد بین دو کشور گشوده نخواهد شد. نخست وزیر بریتانیا وعده داده بود تعداد مهاجران به بریتانیا را به یک سوم رقم فعلی کاهش دهد. با این حساب چشم انداز گسترش روابط تجاری بریتانیا و هند چگونه است؟ امیر پایور گزارش می دهد.