کلینتون و ترامپ در مورد توافق اتمی ایران چه می‌گویند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلینتون و ترامپ در مورد توافق اتمی ایران چه می‌گویند؟

بحث‌های داغ انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در این دوره، به ایران هم می‌پرداخت و دو نامزد از مواضع متفاوتی، درباره توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی حرف می‌زدند.هادی نیلی، خبرنگار ما در واشنگتن، نگاهی انداخته به موضع‌گیری‌های هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در این باره و نقبی هم زده است به دوره‌های انتخابات معاصر که موضوع ایران، داغ شده است. این گزارش را ببینید.