صالح مسلم از رهبران کردهای سوریه، "ترکیه به دنبال تصرف شمال سوریه است"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صالح مسلم از رهبران کردهای سوریه: ترکیه به دنبال تصرف شمال سوریه است

نیروهای دمکراتیک سوریه که متحد کردها هستند از جمله موثرترین نیروهای متحد آمریکا علیه داعش در سوریه هستند. دولت ترکیه آنها را متهم می کند که به فکر جدایی از سوریه هستند و می خواهند کشوری مستقل تشکیل دهند. در ماه های گذشته، ارتش ترکیه بارها مواضع کردها در سوریه را هدف قرار داده است. صالح مسلم یکی از رهبران مشترک حزب اتحاد دمکراتیک کردهای سوریه است که مناطق کردنشین معروف به «روژاوا» را، در کنترل دارند. ژیار گل از صالح مسلم پرسیده چرا کردها و ترکیه نتوانسته اند برای جنگ با داعش در سوریه همکاری کنند؟