بازگشت گروه رقص زیبا به تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشت گروه رقص 'زیبا' به تاجیکستان

در تاجیکستان، دهها گروه رقص به شکل حرفه ای فعالیت می کنند، از جمله گروه «زیبا»، که یکی از معروفترین این گروه هاست و حدود ۴۰ سال، پیش تأسیس شد. «زیبا امینزاده»، بنیانگذار و رهبر این گروه، سی سال پیش، عنوان افتخاری «هنرمند مردمی اتحاد شوروی» را دریافت کرد. او که بدنبال جنگ داخلی تاجیکستان، برای کار به روسیه رفته بود، دو سال پیش، به تاجیکستان برگشت. این گروه رقص، بعد از بیست سال وقفه، دوباره فعال شده است. زیبا امینزاده، از تجربه اش و چالشهای تازه در راه رونق این هنر در تاجیکستان می گوید.