واکنش ترزا می به سخنان بوریس جانسون

واکنش ترزا می به سخنان بوریس جانسون

بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، از عربستان سعودی، به شدت انتقاد کرده؛ چراکه به گفته او، عربستان به همراه ایران، در منطقه، جنگ شیعه و سنی راه انداخته؛- آنهم به صورت نیابتی! امروز، روزنامه گاردین، این گوشه از سخنان هفته پیش آقای جانسون را منتشر کرده. این درحالیست که دیروز، «ترزا می» نخست وزیر بریتانیا، در جلسه رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت که بریتانیا، در مقابل- به گفته او- تهدیدهای ایران، در کنار آنها خواهد بود. خانم می، امروز هم گفته، حرفهای آقای جانسون، منعکس کننده نظرات دولت نیست!

کسری ناجی گزارش می دهد.