رئیس جمهور فیلیپین: شخصا مجرمان مواد مخدر را کشته ام

رئیس جمهوری فیلیپین گفته که شخصا مجرمان مواد مخدر را در شهر داوائو، کشته. این نخستین بار است که رودریگو دوترته در دوران ریاست جمهوری خود چنین حرفی زده. او گفته این کار را می کرده تا به پلیس نشان که اگر او می تواند، پس پلیس هم می تواند. اعتراف های رئیس جمهوری فیلیپین با انتقادهایی از سوی فعالان حقوق بشر روبرو شده.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.