زندگی در شیب‌دارترین خیابان دنیا

ممکن است کوچه ای که در آن زندگی می کنید، شیب تندی داشته باشد. اما خیابان بالدوین در شهر دانِی دِن در جزیره جنوبی نیوزیلند رسما شیبدارترین خیابان دنیاست. شیب این خیابان ۳۵ درصد، یعنی ۱۹درجه است. خیابانی که باید برای پیک ها و پستچی ها خیلی وحشتناک باشد. بی بی سی به دیدن این خیابان رفته که سردر بیاورد زندگی در این خیابان چگونه است. این گزارش را ببینید.